Les 17 – Voorbereiding voor de start

Les 17 – Voorbereiding voor de start

We zijn aangekomen bij de les 17. We staan aan de vooravond van het spektakel. Want op korte termijn wordt er in jouw apotheek écht slim gewerkt. 

Deze les gaan we nog even lekker praktisch insteken. We gaan een oefening doen samen met de rest van het team. Deze oefening zal er voor zorgen dat het hele team Flow goed zal begrijpen. Je zult zien dat er veel kwartjes zullen vallen! Ook zal het draagvlak voor de live-dag groter worden. Bovendien een mooi moment om tegenwerpingen uit de lucht krijgen. 

Je kan de les weer beginnen met een inspiratievideo. Deze kan je bekijken met het wachtwoord ‘slimwerken125’. Daarnaast staat hieronder het werkboek van Les 17. 

SLIM!
Na deze les ben jij klaar voor en is het team er klaar voor. Je weet goed wat het Slimme werken jullie gaat opleveren. Je hebt ook inzichtelijk gemaakt aan het team wat het gaat opleveren in tijd door een oefening te organiseren. Hierdoor heeft iedereen er een beter beeld bij, zodat er draagvlak is voor de verandering. Ook heb je iedereen goed geïnformeerd en geïnstrueerd en een dag gepland wanneer jullie live over gaan op het FLOW werken.

Veel succes en plezier!

Mijke, Manon & Saskia

Sorry, je hebt geen toegang tot deze cursus.

Les 18 – START

Les 18 – START

We zijn aangekomen bij de állerlaatste les van het programma ‘Leer slimmer werken in de apotheek in 125 dagen’. Wat heb je veel gedaan en wat heb je veel geleerd. Wij weten zeker dat het jou en het apotheekteam heel veel gaat brengen. Het gaat je vooral tijd en werkplezier opleveren. 

Het de laatste les en dat betekent dat het tijd is voor de laatste stap: het in de praktijk brengen van alles wat je geleerd hebt. Daarom vind je deze week geen werkboek in de academie. Maar we hebben alles voor jou op een rijtje gezet. We hebben de belangrijkste punten per les beschreven, zodat je altijd nog even terug kan lezen. Het is lekker praktisch, dus wie weet kun je het ook printen en ergens ophangen of in de buurt neerleggen. Zodat je altijd even kan spieken wat ook al weer de 3A’s of de 5S’en zijn. 

Natuurlijk hebben we ook voor deze laatste les een inspiratievideo opgenomen. Deze kan je weer kijken met het wachtwoord ‘slimwerken125’. En deze week dus de samenvatting van alle weken. 

SLIM!
In deze les hebben we een samenvatting geschreven van alle lessen, zodat je deze kennis goed kan inzetten waar jij denkt het nodig te hebben. Je hebt goed nagedacht over de weg naar de dag dat jullie LIVE gaan en de dag zelf. Alles is goed voorbereid, het team weet wat de bedoeling, dit is gevisualiseerd en vragen zijn beantwoord. Ook heb je nagedacht over een evaluatie en een opvolging, zodat jullie kunnen blijven verbeteren en zodat de Voice of the Customer, zowel intern als extern, centraal blijven staan!

 

Hopelijk zien we elkaar weer in de toekomst in deze farmaceutische wereld! 

Mijke, Manon & Saskia

Sorry, je hebt geen toegang tot deze cursus.

Les 9 – Het Spaghetti Diagram

Les 9 – Het Spaghettidiagram

Deze week gaan we een spaghettidiagram maken. Het klinkt een beetje gek misschien, maar het is een ontzettend handige tool om inzicht te krijgen in de logistiek in de apotheek.

Bovenstaand kun je de inspiratievideo bekijken met het wachtwoord ‘slimwerken125’. Onderstaand vind je naast dit werkboek ook een theorieboek. Je kunt voor deze opdracht de plattegrond uit les 2 gebruiken. Of wanneer nodig een meer gespecificeerde plattegrond tekenen van de werkvloer.

SLIM!
– Je hebt geleerd hoe je zelf een spaghettidiagram kan maken over de situatie bij jou in de apotheek. Dit maakt de knelpunten inzichtelijk en waar mogelijk kan je deze aanpakken door looplijnen te verbeteren of een indeling te veranderen.
– Je weet wat een spaghettidiagram is. Dat het bedoeld is om de stappen van het proces letterlijk te visualiseren. Om onnodige stappen en knelpunten te zien en te verbeteren of zelfs te elimineren. Je weet dat het spaghettidiagram je kan ondersteunen in het maken van een efficiënte route bij jou in de apotheek.

Veel succes en plezier!

Mijke, Manon & Saskia

Sorry, je hebt geen toegang tot deze cursus.

Les 10 – Flow Theorie

Les 10 – Flow

Deze week gaan we dieper in op Flow. Dit onderwerp heeft veel theorie. Daarom deze week geen werkboek en opdrachten. Alleen theorie. We hebben al eerder de verspillingen doorgenomen en je geleerd hoe je deze kan zien bij jou in de apotheek. Maar wat heeft dit te maken met het Flow en wat is eigenlijk Flow? We willen alle eindjes aan elkaar vast knopen zodat het overzichtelijk blijft voor je, daarom herhalen we af en toe wat en knopen we het zo aan elkaar vast.

De inspiratievideo kun je kijken met het wachtwoord ‘slimwerken125’ en onderstaand vind je het theorieboek over Flow.

SLIM!
Je weet na deze les heel veel meer over het aanbrengen van doorstroming binnen de processen in de apotheek. Je weet wat het laaghangend fruit is en je kan deze visualiseren middels een verbeterbord. Je snapt hoe Flow werkt, dat het een onderdeel is van alle 5 stappen van Womack om een proces te verbeteren. Ook het verschil tussen werken in stapeltjes en werken per stuk is je duidelijk. Je weet wat sneller en efficiënter is en waarom dit zo is. Ook de stap naar de apotheek hebben we gemaakt en je weet welke voordelen het oplevert om Flow door te gaan voeren in de apotheek en hoe je dit kan doen. Ook kan je zelfstandig nog meer kennis opdoen over het Flow werken zodat je beslagen ten ijs kan komen bij jou in de apotheek!

Veel succes en plezier!

Mijke, Manon & Saskia

Sorry, je hebt geen toegang tot deze cursus.

Les 11 – Betrek het team

Les 11 – Het team betrekken

Je hebt al heel veel geleerd tijdens dit online programma, je hebt al heel veel toegepast in de apotheek en hopelijk heb je je collega’s/het team ook al kunnen enthousiasmeren.

Maar hoe betrek je ze nog meer bij dit veranderproces? Want het zou toch zonde zijn als alleen jij de verbetering uitdraagt, als alleen jij het snapt? Om echt te veranderen en om dit vol te houden is het verstandig om draagvlak te creëren. En om draagvlak te creëren moet je informeren en betrekken. In deze les willen we je wat ideeën geven om dit te doen.

Bovenstaande inspiratievideo kan je bekijken met het wachtwoord ‘slimwerken125’. Daarnaast vind je hieronder het werkboek voor deze week. 

SLIM!
Nadat je les 11 hebt uitgevoerd kan je verbeteringen en projecten visualiseren en monitoren door het gebruik van verschillende borden. Je weet het verschil tussen een Kanban-bord en een Verbeterbord. Je weet hoe je ze kan toepassen en welke voordelen het gebruik met zich meeneemt voor iedereen die werkzaam is in de apotheek.

Veel succes en plezier!

Mijke, Manon & Saskia

Sorry, je hebt geen toegang tot deze cursus.

Les 12 – Receptstromen

Les 12 – Receptstromen

We zijn aangekomen bij les 12. Inmiddels is de werkvloer opgeruimd, je hebt geleerd verspillingen te zien en ze te reduceren of zelfs te elimineren. De volgende stap is om te kijken naar de receptgangen in de apotheek en hoe we die kunnen verbeteren. Uitgangspunt is dat we meer tijd willen maken; meer tijd voor zorg, meer tijd om je vak goed uit te oefenen, meer tijd om te blijven verbeteren.

Bovenstaand vind je de inspiratievideo, deze kan je bekijken met het wachtwoord ‘slimwerken125’. Daarnaast vind je hieronder het werkboek over receptstromen.

SLIM!
Je hebt na les 12 geleerd om de verschillende receptgangen in de apotheek te herkennen. En je hebt ze onder de loep genomen en les 8 toegepast: het zien van verspillingen en ze reduceren of zelfs te elimineren?

 

We wensen je veel succes en plezier!

Mijke, Manon & Saskia

Sorry, je hebt geen toegang tot deze cursus.

Les 13 – Frontoffice & Backoffice

Les 13 – Frontoffice & Backoffice

In de vorige les heb je alle receptstromen benoemd. Waarschijnlijk een hele lijst. Al die receptstromen zijn allemaal aparte processen met eigen uitzonderingen, kenmerken en stappen. In deze les gaan we overzicht en structuur aanbrengen, zodat ook dit overzichtelijker gaat worden en flexibeler.

Bekijk eerste de inspiratievideo, welke je kan bekijken met het wachtwoord ‘slimwerken125’ en ga dan lekker aan de slag met het werkboek. Als je hier mee bezig bent wordt er vanzelf verwezen naar de theorie én naar het inspiratiedocument.

SLIM!
Als je klaar bent met les 13 heb je geleerd waarom er zoveel processen zijn in de apotheek. Waardoor het werk in de apotheek complexer is geworden. Vervolgens hebben we de stap gemaakt door de receptgangen bij jou in de apotheek makkelijker in te gaan delen in een Frontoffice en een Backoffice systeem. In de Frontoffice worden alle recepten per stuk behandeld en in de Backoffice worden ze in batch behandeld.  Ook weet je nu welke processen planbaar zijn en welke niet. Je hebt weer meer overzicht aangebracht.

Veel succes en plezier!

Mijke, Manon & Saskia

Sorry, je hebt geen toegang tot deze cursus.

Les 14 – Flow in jouw apotheek

Les 14 – Flow in jouw apotheek

Welkom in les 14. Tot nu toe heb je heel veel voorbereidend werk gedaan: de receptgangen zijn ingedeeld, er is een front- en backoffice indeling en alle werkplekken zijn opgeruimd en genummerd. Nu is het tijd om Flow écht toe te gaan passen jouw apotheek! 

Hierboven vind je de inspiratievideo. Bekijk deze eerst -je kan hem bekijken met het wachtwoord ‘slimwerken125’ en ga dan aan de slag met het werkboek die je hieronder vindt. Pak ook gerust nog eens de werkboeken en theorieboeken van vorige lessen er bij als dat nodig is! 

SLIM! 
Als je les 14 hebt afgerond, heb je geleerd hoe je zo efficiënt mogelijk het team kan indelen. Daarnaast heb je de apotheek hierop ingericht. Dus 4 assistentes voor, betekent 4 werkplekken voor. Ook maak je gebruik van de middelen die er al zijn, zoals een oude aanschrijfwerkplek hergebruiken. Stap voor stap leer je slim en logisch om te gaan met de looplijnen, receptgangen en indeling van de mensen.

Veel succes en plezier!

Mijke, Manon & Saskia

Sorry, je hebt geen toegang tot deze cursus.

Les 15 – Hardware

Les 15 – Hardware

Welkom bij les 15. Deze week gaan we aandacht besteden aan een onderwerp die essentieel en noodzakelijk is in de apotheek: de hardware.

Want: staat de hardware wel handig? Moet het verplaatst worden of heb je extra spullen nodig? We gaan het eens even goed onder de loep nemen.

Bovenstaand vind je de inspiratievideo die je kan bekijken met het wachtwoord ‘slimwerken125’. En hieronder vind je het werkboek van les 15.

SLIM!
Na het uitvoeren van les 15 ben je in staat om kritisch te kijken naar de plaatsing van de hardware bij jullie in de apotheek. En met ondersteuning van het geleerde in les 9, het spaghettidiagram, kan je de plaatsing verbeteren en de looplijnen efficiënter maken in voorbereiding op het Flow werken. Daarnaast heb je geleerd met ondersteuning van 5S wat je nodig hebt per werkplek aan materialen en hardware om Flow te gaan werken. Dit alles zorgt voor nóg meer efficiëntie en creëert meer tijd!

Veel succes en plezier!

Mijke, Manon & Saskia

Sorry, je hebt geen toegang tot deze cursus.

Les 16 – De telefoon

Les 16 – de telefoon

Welkom bij les 16. Deze week gaan we aan de slag met de telefoon. Een frustratie voor veel apotheken. Want: Waar blijft de telefoon in het geheel? Wie neemt hem op? De telefoon is vaak een grote bottle-neck in de apotheek. Hij gaat vaak en de gesprekken zijn best intensief. Vooral om dit bovenop je dagelijkse taak komt en je doet het vaak tussendoor. Hoe kunnen we dit verbeteren?

We starten met de inspiratievideo, deze kan je wederom bekijken met het wachtwoord ‘slimwerken125’. En daarnaast vind je onderstaand het werkboek van les 16.

SLIM!
Na het uitvoeren van deze las kan je de taak ‘telefoon’ beter kan indelen in het geheel. Je hebt tips gekregen om dit te verbeteren en te standaardiseren.

Veel succes en plezier!

Mijke, Manon & Saskia

Sorry, je hebt geen toegang tot deze cursus.