Les 8 – Verspillingen

Les 8 – Verspillingen

In Les 8 gaan we het hebben over verspillingen. We gaan kijken naar zaken die geen waarde toevoegen. Wanneer we deze kunnen reduceren of elimineren, dan hebben we het over verspillingen.

Er bestaan 7 verspillingen:
1. Transport (van materiaal)
2. Voorraad
3. Beweging
4. Wachten
5. Overproductie
6. Over-processing
7. Fouten

Een extra genoemde verspilling is De Mens. Er wordt in veel organisaties te weinig gebruik gemaakt van de competenties van de medewerkers.

De inspiratievideo kan je weer bekijken met het wachtwoord ‘slimwerken125’. En daarnaast vind je hieronder het werkboek en het theorieboek over verspillingen.

SLIM!
Na Les 8 weet je precies wat een verspilling is, wat bedrijfswaarde is en klantwaarde is. De verspillingen kan je onderscheiden in de 7 categorieën waardoor je ze kan herkennen in de praktijk en je kan ze elimineren of reduceren. Hierdoor kan je je steeds meer richten op hetgeen wat écht waarde toevoegt bij jou in de apotheek in plaats van dingen doen die geen waarde toevoegen en ook niet in het belang zijn van de apotheek.

 

Veel succes en plezier!

Mijke, Manon & Saskia

Sorry, je hebt geen toegang tot deze cursus.

Les 7 – 5S in de praktijk – II

Les 7 – 5S in de praktijk – Stap 4&5

Deze les staat in het teken van borgen. We hebben in Les 6 de eerste 3 stappen van 5S uitgevoerd, waarin we de verandering hebben doorgevoerd.

Bij stap 4 en 5 ga je leren hoe je de werkplekken in stand kan houden. Schoon, opgeruimd en overzichtelijk. En hoe zorg je ervoor dat iedereen het belang ervan inziet en hierbij helpt? Aan de slag met de 2 laatste stappen van 5S!

De inspiratievideo kun je weer bekijken met het wachtwoord ‘slimwerken125’. En hieronder vind je het werkboek voor Les 7.

SLIM! 
Na les 7 heb je de laatste 2 stappen van 5S toegepast: Standaardiseren en Stimuleren. De gemaakte afspraken worden hierdoor geborgd en vastgehouden. Het is eenvoudig om te zien in de apotheek waar wat thuishoort, er hoeft weinig tot niet meer gezocht te worden naar materialen en als er wel gezocht wordt dan kan het team dit verbeteren. Dit alles heeft geresulteerd in meer tijd doordat er efficiënter gewerkt kan worden.

Veel succes en plezier!

Mijke, Manon & Saskia

Sorry, je hebt geen toegang tot deze cursus.

Les 6 – 5S in de praktijk – I

Les 6 – 5S in de praktijk, deel 1

Deze week gaan we echt aan de slag. We gaan 5S toepassen in de praktijk. We beginnen met de eerste 3 stappen:

Stap 1: Scheiden
Stap 2: Schikken
Stap 3: Schoonmaken

Het is een pittige les waarin je veel moet doen, veel moet voorbereiden en vooral moet denken aan de mensen om je heen. In deze les ga je opruimen, schoonmaken, weggooien en nog heel veel meer. Orde en structuur aanbrengen in de hele apotheek!

Zoals je van ons gewend bent vind je hierboven een inspiratievideo. Deze kan je bekijken met het wachtwoord ‘slimwerken125’. Daarnaast vind je het werkboek. En een materialenkaart. Deze zul je tijdens de opdrachten nodig hebben.

SLIM!
Je weet na Les 6 hoe je 5S kan toepassen. Hoe je hiervoor een bijeenkomst organiseert, voorbereidt en leidt. Je weet praktisch wat de eerste 3 stappen van 5S inhouden: Scheiden, Schikken en Schoonmaken. De werkplekken in de apotheek zijn overzichtelijk, netjes en schoon.

Succes en plezier!

Mijke, Manon & Saskia

Sorry, je hebt geen toegang tot deze cursus.

Les 5 – 5S, de theorie

5S

Welkom in week 5 van dit online programma. Deze week gaan we de eerste stap zetten voor 5S. We gaan deze week starten met de theorie, de komende weken gaan we het toepassen in jouw apotheek.

5S staat voor: sorteren, schikken, schoonhouden, standaardiseren en stand houden. Oftewel het realiseren van de meest efficiënte werkplek. Het is een middel dat zorgt voor betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel om te kunnen veranderen.

Hierboven vind je zoals je van ons gewend bent een inspiratievideo. Deze kun je wederom bekijken met het wachtwoord ‘slimwerken125’. Daarnaast vind je hieronder de theorie van 5S. De start van de schone lei om mee te beginnen!

SLIM!
Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Stimuleren. De 5S’en. Na het doen van Les 5 heb je hebt geleerd wat de 5S’en inhouden en dat het een onderdeel is van het hele verbeterproces. Het is een basis, een fundament om efficiënter, prettiger en foutlozer te kunnen werken. Je weet dat een goed georganiseerde en opgeruimde werkplek zorgt voor een betere samenwerking en betrokkenheid. Je weet ook dat 5S iets is wat je samen moet doen, zodat je draagvlak creëert en zodat iedereen weet welke afspraken er worden gemaakt en waarom (3A’s).

Veel succes en plezier!

Mijke, Manon & Saskia

 

Sorry, je hebt geen toegang tot deze cursus.